درباره ما

سال تاسيس ١٣٩٢
ابتدا در حوزه لوازم خانگي برقي فعاليت رو شروع شده
اولين شعبه در شهر بندركنگ بوده
و در سال ٩٥ شروع فعاليت جديدي در حوزه ي لوازم اشپزخانه ظرف و ظروفي و وسايل برقي شعبه ي يك بندر عباس استارت خورد
و در سال١٤٠٢
شعبه ي دوم فروشگاه شروع به كار كرده كه در حوزه ي لوازم اشپزخانه كالاي خواب ظرف و ظروف و لوازم بهداشتي حمام و اكسسوري مي باشد
شعبه ي ٢ بزرگترين فروشگاه لوازم خانه و آشپزخانه در شهر بندرعباس ميباشد كه در ٢ فاز بوده

سبد خرید